Navigation überspringen Sitemap anzeigen
umów wizytę

Dla pracowników/ profesjonalna pomoc w kwestiach prawnych/ rozliczanie podatków

  • Reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą.
  • Ubieganie się o prawo do zasiłku rodzinnego.
  • Doradztwo socjalno-prawne w sprawach dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego,  świadczeń emerytalnych lub na wypadek bezrobocia.

Ważne

Przy sporach sądowych z pracodawcą pomagamy zawnioskować o zniesienie kosztów procesu tzw. PKH

Ważne informacje dotyczące utraty pracy 

Wypowiedzenia podlegają ograniczeniom czasowym, w których pracownik może się od nich odwołać! Niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia na piśmie skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia faktów. W przypadku ochrony prawnej przed wypowiedzeniem należy złożyć sprzeciw przed upłynięciem 21 dni od otrzymania wypowiedzenia.

na szczyt