Navigation überspringen Sitemap anzeigen
umów wizytę

Projekty UE

Nasze umiejscowienie w samym sercu Europy oraz ponad 20-letnie doświadczenie w pilotowaniu i koordynacji polsko-niemieckiej i wschodnio-zachodnioeuropejskiej współpracy sprawia, że jesteśmy idealnym partnerem wspierającym: szkoły, stowarzyszenia, gminy, miasta i powiaty w transgranicznych działaniach opartych o fundusze UE.

W latach 2023-2027 region Lubuskie-Brandenburgia ma do wykorzystania 82,8 milionów euro na ponadgraniczne projekty w sektorach: transfer wiedzy i technologii, zmiany klimatu i rónorodność biologiczna, edukacja, kultura i turystyka, jak i współpraca mieszkańców i instytucji.

Oferujemy wdrażanie i przeprowadzanie działań miękkich m.in.: w projektach Interreg , EFRE, Erasmus itp.

Jesteśmy doświadczonym partnerem w planowaniu i przeprowadzaniu:

  • polsko-niemieckich spotkań na poziomie administracji, szkół i biznesu
  • polsko niemieckich warsztatów i konferencji 
  • tlumaczeń konsekutywnych
  • szkoleń i warsztatów interkulturowych

również pomagamy w:

  • poszerzaniu i zdobywaniu kompetencji interkulturowych połączonych z nabywaniem umiejętności językowych
  • wypracowaniu ponadgranicznej oferty turystycznej dla turystyki wodnej, rowerowej, ekoturystyki itp.
  • organizowaniu wspólnie z regionalnymi oferentami transgranicznej oferty kulturowej
  • transferze wiedzy i doswiadczeń dot. nauki i kształcenia zawodowego w Polsce i Niemczech.

Ponadto oferujemy warsztaty podnoszące kompetencje interkulturowe dla kadry nauczycielskiej, jak i pracowników administracji publicznej pracujących na codzień z obcokrajowcami lub zagranicznymi placówkami.

na szczyt