Navigation überspringen Sitemap anzeigen
umów wizytę

Historie sukcesu
"Odra dla turystów" 2014

Adresatami projektu są polscy i niemieccy turyści oraz entuzjaści sportów wodnych.

Partner wiodący: Gmina Nowa Sól - Miasto.

Całkowity koszt projektu: 7 246 885,41 euro

Kwota dofinansowania: 5 657 296,91 euro

W ramach naszej pracy jako koordynatorzy projektu zorganizowaliśmy m.in:

  • 36 polsko-niemieckich spotkań grup roboczych Departamentu Marketingu i Inwestycji.
  • 8 komitetów kierownicyzch burmistrzów i prezydentów miast biorących udział w projekcie
  • 4 polsko-niemieckie konferencje poświęcone turystyce wodnej na Odrze
  • 2 wydarzenia na statkach z udziałem polskich i niemieckich ekspertów, przedstawicieli samorządów oraz dziennikarzy prasy regionalnej

Największym przedsięwzięciem projektu było zaprojektowanie i zbudowanie dwóch płaskodennych (zanurzenie 70 cm) łodzi turystycznych o nazwach Zefir i Laguna. Na ich pokładzie zmieści się 92 pasażerów i 14 rowerów.

Statki powstały w polskich stoczniach rzecznych Januszkowice i Kędzierzyn Koźle. Jesienią 2013 r. rozpoczęły pierwsze regularne rejsy, których organizacją zajmowało się stowarzyszenie "Odra dla Turystów".

W 2013 roku Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec zorganizowało wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej. Zwycięzcą została "Odra dla Turystów 2014"!

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz oraz partnerzy projektu odebrali w Berlinie nagrodę w wysokości 5000 euro na działania w sektorze publicznym. W uzasadnieniu organizatorzy konkursu napisali, że projekt z Nowej Soli posiada wielki, niewykorzystany potencjał w środkowym biegu Odry, przy starannym uwzględnienieniu wymogów przyrody i gospodarki wodnej, a tym samym tworzy warunki do zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego w rejonie przygranicznym.

na szczyt