Navigation überspringen Sitemap anzeigen
umów wizytę

Polsko - niemieckie zarządzanie projektami 

Wspomagamy w komunikacji międzykulturowej, dwujęzycznej moderacji i tłumaczeniach.

Zarządzanie projektami europejskimi.

1.    Określanie celów

Ustalanie celów, opracowywanie harmonogramu i niezbędnych środków

2. Wyznaczanie etapów pracy

Ustalanie czynników kluczowych dla osiągnięcia sukcesu

3. Efektywne wdrażanie celów

Opracowywanie strategii pomagającej osiągnąć zamierzone cele

Doradctwo dla kierowników projektu

  • Sukcesywne osiąganie celów
  • Ustalanie zadań i dbanie o dobrą atmosferę w pracy
  • Współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami w projektach UE
  • Wypracowanie trwałych efektów w projektach

Polsko – niemiecka koordynacja projektów
Przeprowadzanie konferencji polsko – niemieckich i prac zespołowych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu projektów unijnych np.:

  • Projektów w ramach euroregionu „Interreg VI A”
  • Erasmus+
  • Pomagamy w szukaniu partnerów po niemieckiej stronie
Nasze referencje

„Odra dla turystów“ 2014
EQUAL Oderbruch-Nadodrze

Adresatami projektu są Polscy i Niemieccy turyści jak również entuzjaści sportów wodnych 

Partner wiodący – Gmina Nowa Sól – miasto 

Łączny koszt projektu – 7 246 885,41 Euro

Środki EFRE / 5 657 296,91 Euro

W ramach naszej pracy jako koordynatorzy projektu zorganizowaliśmy:

  • 36 spotkań polsko – niemieckich grup roboczych działu marketingu i inwestycji
  • 8 komitetów kierowniczych burmistrzów i prezydentów miast biorących udział w projekcie
  • 2 eventy na statkach z udziałem polskich i niemieckich ekspertów, przedstawicieli lokalnych urzędów oraz dziennikarzy i regionalnej prasy
na szczyt